Witamy na stronie internetowej Hacjenda.
Jeśli użytkownik naszego serwisu internetowego przekaże nam informacje dotyczące swoich danych osobowych , takie jak adres, adresx poczty elektronicznej, numery telefonu i faxu, dane demograficzne i inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży, ani w ramach naszych kontaktów) jakiejkolwiek organizacji zewwnętrznej.Created by IG-tech 2013

nota prawna | polityka prywatności | polityka cookies